Trending News

Subscribe Now

ปั้นไอเดียอย่างไรให้เป็นธุรกิจ

จากจุดเริ่มต้นของความชอบ จนกลายมาเป็นแพลตฟอร์มในการแชร์เรื่องราว มาพบกับการทำให้ไอเดียที่กลายมาเป็นธุรกิจของคุณปิ๊ปโป้ เปรมวิชช์ สีห์ชาติวงษ์

Article | Business

หา Customer Insight อย่างไรให้เข้าถึงใจลูกค้า

ในยุคที่ Data ของลูกค้ามีผลต่อทิศทางการทำธุรกิจ นอกจากใครจะถือ Data ไว้ในมือเยอะแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการใช้ข้อมูลเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ด้วย

Article | Business

หนึ่งบริษัทหลายธุรกิจ จะเติบโตอย่างไรให้มั่นคง

การบริหารธุรกิจเดียวก็ว่ายากแล้ว บริหารหลายธุรกิจไปพร้อมกันยากยิ่งกว่า ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องไหนก่อน หรือโฟกัสจุดไหนบ้าง

Article | Business

หาพาร์ทเนอร์อย่างไรให้เติบโตยั่งยืน

การหาพาร์ทเนอร์เป็นเรื่องจำเป็นในการทำธุรกิจ เพราะพาร์ทเนอร์จะช่วยให้คุณขยายตลาด ขยายธุรกิจ หรือสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจของคุณได้ในระยะยาว

Article | Business | Entrepreneur

ทิศทางและโอกาสทางธุรกิจในปี 2022 จากมุมมองของนักลงทุนระดับประเทศ

อัพเดตโอกาสทางธุรกิจของ Tech Business กำลังจะมาถึงในปี 2022 จากมุมมองของ Investor ระดับประเทศ โดยคุณมด-ธนพงศ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (Beacon VC)

Article | Business