Trending News

Subscribe Now

ค้นหา อิคิไก ความลับของ Passion ตลอดชีวิต (พร้อมแคนวาสให้ดาวน์โหลด)

เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินและคุ้นหูคำว่า “อิคิไก” (Ikigai) หรือที่แปลเป็นไทยว่า เป้าหมาย บ้างก็แปลว่าเป็นเหตุผลในการดำรงชีวิตอยู่ และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ในช่วงที่หลายคนกำลังพยายามผ่านวิกฤตโควิด19…

Article | Living