เพราะเวลาไม่เคยค่อยใคร เหลือเพียงอีก 5 เดือนเท่านั้นก็จะหมดปี 2021 กันแล้ว เราจะใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่าทุกนาทีจากสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน