ทักษะการเขียนสามารถปรับปรุงให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ‘แบบรอบด้าน’ รวมถึงมีวิธีการเขียนแบบไหนบ้างที่จะช่วยเยียวยาและรักษาจิตใจของเราให้ดีขึ้น