JK Rowling’s เป็นหนึ่งในนักแต่งนิยายที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ก็ต้องเคยผ่านตาผลงานของเธอมาแล้ว