Generation Gap เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจในวงกว้างอยู่ในขณะนี้ สามารถเกิดขึ้นได้ในทุก ๆ วงสังคม ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่ทำงาน