ต่อยอดกันอย่างเหนือขั้น! เปลี่ยนกระจกรถธรรมดา ๆ บนท้องถนนให้เป็น “Advertising” ซึ่งคิดค้นโดย Grabb-It ที่ได้วางกลยุทธ์ “DD-OOH” (Dynamic Digital –…