ความรู้เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจหยุดเรียนรู้ได้ สำหรับเด็กหรือเยาวชนแล้วความหมายของความรู้ก็ยิ่งทวีความสำคัญ