ใช้ ChatGPT และ AI อย่างไร ให้เป็นนักการตลาดยอดฝีมือ เจาะลึกเนื้อหาโดยโชค วิศวโยธิน