Trending News

Subscribe Now

คุยเรื่องยากกับหัวหน้า ด้วยเทคนิค C.O.I.N.S Feedback

ในชีวิตจริงของการทำงาน หลายคนได้ทำทั้งงานที่ชอบและงานที่ไม่ชอบ บางคนได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัด อาจเพราะบริษัทกำลังเติบโต กำลังไปได้ดี ช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะ ราวกับคลื่นยักษ์ที่กำลังถาโถม ซัดความหักโหมเข้าหาทีม จนเกิดเป็นสภาวะ ‘Work…

Article

เส้นบาง ๆ ระหว่างคำด่ากับคำสอน

เส้นบาง ๆ ระหว่างคำด่ากับคำสอนอยู่ห่างกันแค่นิดเดียวเท่านั้น ในมุมมองของลูกน้องอาจจะคิดว่า อยากได้คำสอนหรือ Feedback จากหัวหน้า แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือคำบ่นหรือคำด่าแทน ในขณะที่มุมมองของหัวหน้าอาจจะคิดว่าสิ่งที่พูดหรือบ่นคือเป็นการสอนต่างหาก ดังนั้น…

Creative Wisdom | Podcast