Trending News

Subscribe Now

Elon Musk อาจจะเป็นจุดจบของแอคหลุมใน Twitter

ภายหลังการเข้าซื้อกิจการ Twitter อย่างเต็มตัวเมื่อวันก่อน ทำให้ Elon Musk อาจกลายเป็น CEO คนใหม่ของ Twitter แน่นอนว่าการเข้าซื้อครั้งนี้ทำให้มหาเศรษฐีเจ้าของ Tesla ย่อมมีแผนการบางอย่างไว้ในใจ

Article | Business

Elon Musk, Bill Gates และวิทยาศาสตร์ ต่างบอกว่าคุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาด

เราต่างถูกฝังความคิดว่า “ต้องถูกเสมอ” มาโดยตลอด ทำให้หลายคนกลัวที่จะสร้างความผิดพลาด เพราะคิดว่าเป็นจุดด่างพร้อยในชีวิต

Article | Living

Clubhouse กับข้อมูลแบบเจาะลึกที่คุณอาจยังไม่รู้

ถ้าถามว่า Social Media อะไรที่มาแรงที่สุดในเวลานี้ คำตอบก็ต้องเป็น ‘Clubhouse’ แน่นอน กลายเป็นกระแสทั่วทั้งโลกออนไลน์กับการโพสต์รอคอยใครสักคน Invited เพื่อให้เราได้เข้าใช้บริการ Social…

Article | Creative/Design

เทสสำเร็จ! Hyperloop ระบบขนส่งมวลชน ตัวเลือกใหม่ของนักเดินทางแห่งอนาคต

Hyperloop คือ นวัตกรรมระบบขนส่งมวลชนนวัตกรรมใหม่ที่ใช้พลังงานแม่เหล็กในการขับเคลื่อน จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ ช่วยลดโลกร้อน ภายในอุโมงค์ส่งกระสวยออกแบบพิเศษให้มีสภาวะความกดอากาศต่ำ สามารถทำความเร็วสูง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วยย่นระยะเวลาให้นักเดินทางข้ามรัฐไปยังเมืองใหญ่ได้ไวขึ้น…

Article | Technology