Trending News

Subscribe Now

เมื่อ AI จำลองภาพถ่ายเสมือนจริงของรูปปั้นและบุคคลในประวัติศาสตร์ จะมีหน้าตาอย่างไร?

ลองจินตนาการว่า หากภาพวาดหรือรูปปั้นของบุคคลที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์เช่น นโปเลียน, ควีน อลิซาเบธ, หรือแม้กระทั่งรูปปั้นของเทพีเสรีภาพ กลายมาเป็นภาพถ่ายที่ดูมีชีวิตชีวาเหมือนคนจริง ๆ ลักษณะหน้าตาของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันบ้าง Bas…

Article | Technology

“ดิจิทัลบูรณะ” ฟื้นคืนประตูกำแพงเมืองโซลที่สาบสูญกว่า 600 ปี ด้วย AR และ VR

เรื่อง : ดวงพร วิริยา กาลเวลาที่ผ่านจากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง มนุษย์ได้ทิ้งอารยธรรมและสิ่งปลูกสร้างสร้างที่เป็นมรดกที่สำคัญของโลกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา บางแห่งได้รับการทำนุบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เสมือนต้นฉบับให้มากที่สุด แต่มีอีกหลายแห่งถูกทำลายลงไปก่อนที่จะเก็บรักษาไว้ได้  ทั้งเกิดสงคราม การขยายตัวของเมืองเพื่อกระจายความเจริญให้กับเมืองเล็ก…

Article | Technology