CREATIVE TALK เลยอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักอีก 1 อนาคตโลกการเงินยุคใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า DeFi ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บ้าง