ชวนวิเคราะห์ 3 นิสัยเสีย ที่ทำให้เราไม่ได้เติบโตในที่ทำงาน เคยทำงานแล้วมีความรู้สึกเหมือนชีวิตติดหล่มชนเพดานกันบ้างไหม?