รู้จัก Customer Experience หรือ CX หนึ่งในหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจให้แข็งแกร่งในยุคปัจจุบันด้วยการซื้อใจลูกค้าในระยะยาว