Trending News

Subscribe Now

พี่อยู่มาทุกยุค! BrandThink กับการปรับตัวเพื่อเป็นคอนเทนต์แพลตฟอร์มแห่งอนาคต

คุณรู้จัก BrandThink อย่างไรบ้าง?สื่อออนไลน์?เฮ้าส์ โปรดักส์ชั่น?หรือในอีกหลายสถานะ  พวกเขามีผลงานให้พวกเราจดจำเยอะเหลือเกิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว อะไรคือตัวตนที่แท้จริงของ BrandThink เป้าหมายในการทำงานคุณภาพของพวกเขาคืออะไร และพวกเขากำลังมองไปยังอนาคตอย่างไรบ้าง…

Article | Business

7 วิธีสร้างแบรนด์ผู้นำบน Twitter

“Twitter” แพลตฟอร์มที่เป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาหลากหลายของผู้คนบนโซเชียลมีเดีย เพราะฉะนั้นการที่แบรนด์สามารถเป็นผู้นำและสร้างคอนเน็กชันกับผู้ใช้บน Twitter ได้มีความสำคัญอย่างมาก แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ถึงแม้กระแสจะซาลงแล้ว แต่ก็ยังไม่จบลงดี แล้วแบรนด์จะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร? คุณเอมี่ สิทธิเสนี…

Article | Digital marketing

4 หลักจิตวิทยาการตลาด ช่วยขับเคลื่อนการขายด้วยวิธีคิดใหม่

ในช่วงนี้ที่เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว ธุรกิจและบริษัทต่าง ๆ เริ่มกลับมาเปิดกิจการทำงานได้เกือบเหมือนเดิม บางแห่งอาจต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้ การหาวิธีที่ทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อหรือสามารถขายสินค้าได้  กลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ธุรกิจและองค์กรนั้นอยู่รอดต่อไป  โดยเฉพาะตอนนี้ที่พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป วิธีคิดเปลี่ยนไป ผลกระทบจากเหตุการณ์…

Article | Business

เขียนเนื้อหาอย่างไรให้อ่านจบและแชร์ – ตอนที่ 3/3 ของเทคนิคเขียน Contents ให้น่าสนใจ

บทความนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายสำหรับเรื่องของเทคนิคการเขียน Contents ให้น่าสนใจ จาก 2 part ก่อน ที่พูดถึง เทคนิคเขียน Contents…

Digital marketing | Morning Call | Podcast