สำหรับการทำธุรกิจระยะยาวแล้ว ชนะอะไรก็ไม่สู้ชนะใจลูกค้า การที่เรารู้ว่าอะไรคือปัญหาของลูกค้า เรายิ่งสามารถออกแบบทางออกให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น