Cashless society ไม่ได้เพิ่งจะเริ่มมี ไม่ได้ยอดนิยมในเมืองจีน และมีเฉพาะร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก   แต่มีแม้กระทั่งในโบสถ์   นิวยอร์ก มหานครแห่งความวุ่นวาย ทุกตารางนิ้วของพื้นที่บนเกาะแมนแฮตตั้นเต็มไปด้วยหลากเรื่องราว หลายอารมณ์…