ช่วงเทศกาล โดยเฉพาะคริสต์มาส เป็นช่วงเวลาที่เงินสะพัดมากที่สุดของปี แม้ว่าใครหลายคนจะกังวลว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส