Trending News

Subscribe Now

7 วิธีสร้างแบรนด์ผู้นำบน Twitter

“Twitter” แพลตฟอร์มที่เป็นจุดเริ่มต้นของบทสนทนาหลากหลายของผู้คนบนโซเชียลมีเดีย เพราะฉะนั้นการที่แบรนด์สามารถเป็นผู้นำและสร้างคอนเน็กชันกับผู้ใช้บน Twitter ได้มีความสำคัญอย่างมาก แต่ด้วยสถานการณ์โควิดที่ถึงแม้กระแสจะซาลงแล้ว แต่ก็ยังไม่จบลงดี แล้วแบรนด์จะมีวิธีการสื่อสารอย่างไร? คุณเอมี่ สิทธิเสนี…

Article | Digital Marketing

Brand Purpose บทเรียนจากภาพยนตร์ไทยที่มีผลต่อความเชื่อของผู้บริโภค

ในตอนนี้ประเทศในโลกของ Social นั้นมีกระแสหนึ่งเข้ามาวนเวียนอยู่เป็นระยะใน Timeline ของผมนั่นก็คือเรื่องภาพยนตร์ไทยเรื่องหนึ่ง ที่นักแสดงนำของเรื่องนั้นได้ออกมาวิจารณ์เรื่องการเมืองก่อนทื่ภาพยนตร์จะเข้าฉาย และข้อความนั้นกระทบกับกลุ่มของประชาชนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของขั้วการเมืองนั้น ๆ เลยส่งผลให้ภาพยนตร์ดังกล่าวเมื่อเข้าฉายกลับกลายเป็นว่าทำรายได้ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมาก นี่คือตัวอย่างอันดีของกรณีศึกษา…

Article | Digital Marketing