Trending News

Subscribe Now

ทิศทางและโอกาสทางธุรกิจในปี 2022 จากมุมมองของนักลงทุนระดับประเทศ

อัพเดตโอกาสทางธุรกิจของ Tech Business กำลังจะมาถึงในปี 2022 จากมุมมองของ Investor ระดับประเทศ โดยคุณมด-ธนพงศ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (Beacon VC)

Article | Business

DeFi อัปเดตเรื่องราวของอนาคตครั้งใหม่แห่งธุรกรรมทางการเงิน

CREATIVE TALK เลยอยากจะพาทุกคนไปทำความรู้จักอีก 1 อนาคตโลกการเงินยุคใหม่ที่มีชื่อเรียกว่า DeFi ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไร แล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้บ้าง

Article | Technology

Cryptocurrency กับการเข้ามามีบทบาทในโลกของฟุตบอลยุคใหม่

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบันเรื่องราวธุรกิจทางการเงินที่เกี่ยวกับโลกของ Cryptocurrency เริ่มมีส่วนร่วมกับชีวิตของมนุษย์มากขึ้นทุกที ไม่ว่าจะเป็นการนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

Article | Business | Technology