เราเชื่อว่าทุกงานที่ประสบความสำเร็จล้วนมีที่มา… มีการคิด คัดสรร กลั่นกรองมาไม่น้อย โดยผู้ที่อยู่ “เบื้องหลัง” Creative Talk ครั้งที่ 6…