หลาย ๆ คนคงจะเบื่อช่วงแนะนำ Flight Safety ก่อนจะบิน สายการบินเองก็คงคิดเหมือน ๆ กันว่า คนที่บินบ่อยคงจะเห็นจนไม่สนใจแล้ว  …