มีหลายคนที่เจ็บปวดทรมานอยู่กับกับความเชื่อหรือความเข้าใจผิดๆ ว่าตัวเราล้มเหลว และไม่สามารถจะฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมได้