เมืองเหล่านี้มีจุดเริ่มต้นแบบไหนและมีแนวคิดอย่างไรถึงพาเมืองของตนมาได้ไกล จนเป็น Smart City ชั้นนำของเอเชียได้อย่างทุกวันนี้ เราลองมาหาคำตอบกัน