เคยไหม… พยายามสร้างแบรนด์เท่าไร ไม่ปังสักทีในยุคที่สังคมผู้บริโภคตื่นตัวสุดๆ ท่ามกลางสินค้าและบริการที่ผุดเป็นดอกเห็ด