Trending News

Subscribe Now

จากตัวละครร้าย ๆ สู่โลโก้แบรนด์กาแฟดังระดับโลกอย่าง Starbuck

หากพูดถึงร้านกาแฟที่โด่งดังเรื่องของการขายไลฟ์สไตล์ หนึ่งในนั้นคุณอาจนึกถึงร้าน “สตาร์บัค” (Starbuck) ร้านกาแฟที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นสมัยนี้ เราคุ้นตากันดีกว่า โลโก้สตาร์บัค จะมีรูปผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนพื้นสีเขียว ความจริงแล้วรูปนี้เป็นรูปอะไร มีที่มาจากไหน…

Article | Creative/Design | Design You Don't See | Podcast