Telegram แอปพลิเคชันแชตที่ถูกพูดถึงอย่างมากอยู่ในช่วงนี้ ถูกพัฒนาโดย พาเวล ดูรอฟ (Pavel Durov) และ นิโคไล ดูรอฟ…