วันนี้เรายกมา 6 เทรนด์ที่ใกล้เคียงกับบริบทของประเทศไทย มาวิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับ