CREATIVE TALK มีโอกาสได้คุยกับหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังแอพพลิเคชั่น TikTok ได้บอกเล่าถึงกลยุทธ์ในการสร้างคอนเท้นต์ให้ประสบความสำเร็จใน TikTok