Trending News

Subscribe Now

เชื่อว่าในปี 2022 นี้ มีหลายคนที่กำลังมองหางานใหม่ – 4 เรื่องแนะนำที่ต้องรู้ ก่อนคุณจะคิดเปลี่ยนงานใหม่

อาจมีหลายคนเช่นกันที่ยังกล้าๆ กลัวๆ แม้จะอยากออกจากงานที่ทำอยู่แล้วก็ตาม วันนี้ Creative Talk เลยมี 4 เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานที่น่าสนใจมาแชร์

Article | Business | Living

5 วิธีหางานที่ใช่ และเติบโตได้ใน 1 เดือน

“เพิ่งเรียนจบใหม่ ไม่รู้จะเริ่มหางานยังไงดี?” “ทำงานไปสักพักก็ไม่ชอบงานที่ทำเสียแล้ว แต่จะเปลี่ยนงานยังไงดี?” ถ้าคุณเป็นอีกคนที่มีคำถามเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัว พยายามคิดหาวิธีแก้เท่าไหร่ก็ยังเอาไม่ออก  CREATIVE TALK x Cigna…

Article | Creative/Design