Trending News

Subscribe Now

เหตุผลของหัวหน้าห่วย ๆ ที่เราควรทำความเข้าใจ

เชื่อว่าหลายคนเคยผ่านการทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าในทีม และน่าจะมีความคิดที่ว่า “เอ๊ะ…หัวหน้าเราเป็นอะไร ทำไมพูดจาแปลก ๆ หรือทำตัวแปลกในหลาย ๆ อย่าง” เช่น ชอบจับผิด…

Article | Entrepreneur

การเลือกผู้นำด้วย 3 คำถาม

ในช่วงชีวิตของการทำงาน หากคุณอยู่ในตำแหน่งสูงที่จำเป็นต้องเลือกใครสักคนขึ้นมาเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน บทความหนึ่งใน Howard Business Review พูดถึงการเลือกผู้นำ…

Article | Morning Call | Podcast

คุยเรื่องยากกับหัวหน้า ด้วยเทคนิค C.O.I.N.S Feedback

ในชีวิตจริงของการทำงาน หลายคนได้ทำทั้งงานที่ชอบและงานที่ไม่ชอบ บางคนได้รับมอบหมายให้ทำในสิ่งที่ไม่ถนัด อาจเพราะบริษัทกำลังเติบโต กำลังไปได้ดี ช่วงนี้มีงานเข้ามาเยอะ ราวกับคลื่นยักษ์ที่กำลังถาโถม ซัดความหักโหมเข้าหาทีม จนเกิดเป็นสภาวะ ‘Work…

Article