Trending News

Subscribe Now

หนึ่งในวิธีการค้นพบความสุข

จากงานบรรยายของคุณ Bill Burnett ผู้เขียนหนังสือชื่อ Designing Your Life ที่ว่าด้วยขั้นตอนที่ทำให้เราค้นพบตัวเราเอง และมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาด ในการบรรยายนั้นมีหัวข้อหนึ่งที่คุณ…

Morning Call | Podcast

6 สิ่งที่มนุษย์ต้องการ นำไปใช้กับใครแล้ว คนนั้นจะรักเรา

6 สิ่งที่มนุษย์ต้องการ เป็นเรื่องที่ถ้าเรานำไปใช้กับใครแล้วคน ๆ นั้นก็จะรักเรา ซึ่ง 6 สิ่งนี้ผมมักจะพูดหลังจากจบการบรรยายเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของกิจการ การดูแลความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน เพราะผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกัน…

Morning Call | Podcast