Trending News

Subscribe Now

ทำความรู้จัก LIBRA สกุลเงินดิจิทัลจาก Facebook

เป็นข่าวใหญ่อย่างมากที่ Facebook ออกมาประกาศเรื่องการสร้างสกุลเงินใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อที่เรียกว่า LIBRA ค่าเงินสกุลใหม่ที่เป็น Digital Currency แบบนี้ มีความแตกต่างอะไรกับ Bitcoin…

Morning Call | Podcast