Trending News

Subscribe Now

3 วิธีปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ในวันที่ไอเดียตีบตัน

เชื่อว่าหลายคนเคยเคยนั่งคิดงานมาทั้งวันจนมาถึงจุดที่สมองมันตัน ไปต่อไม่ได้แล้ว คิดงานไม่ออก คิดอะไรที่สร้างสรรค์ยาก แล้วจะทำอย่างไรดี วันนี้ Creative Talk จะพาทุกคนไปหาวิธีปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์ในวันที่รู้สึกตีบตันไอเดียซะเหลือเกิน กับ…

Article | Creative/Design

Paradigm shift of marketing เมื่อการตลาดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์

หากมองย้อนดูในช่วงเวลาที่ผ่านมา จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงของโลกไปอย่างมากจากทศวรรษที่ 90 จนถึงปัจจุบัน ทำให้พฤติกรรมและวิธีคิดของประชากรจากในอดีตเปลี่ยนไปมากเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ คนวัย 50-60 ปี มักจะไม่ค่อยกล้าเสี่ยง…

Article | Digital Marketing