Trending News

Subscribe Now

10 วิธีลดจุดเดือดในห้องประชุม เมื่อต้องแสดงความเห็นต่าง

เป็นไปไม่ได้ที่เราจะเห็นด้วยกับคนอื่นในทุก ๆ เรื่อง ความคิดเห็นที่แตกต่างนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการต่อยอด เพื่อพัฒนางานโปรเจกต์นั้น ๆ ให้ยอดเยี่ยมขึ้นได้ เราอาจต้องถอยกลับมาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขโจทย์โดยไม่หลงลืมแกนใดแกนหนึ่งที่สำคัญไป ยิ่งเห็นมุมมองรอบด้านมากเท่าไหร่…

Article

เข้าใจอารมณ์ลบและจัดการอารมณ์โกรธใน 1 นาที

เหตุการณ์เดียวกัน แต่ละคนมีวิธีการรับมือแตกต่างกัน เมื่อเกิดอารมณ์ลบ อย่า.. อย่ารีบขจัดมันออกไป ให้สำรวจมันก่อนว่า ทำไมเราถึงโกรธ ทำไมเราถึงเสียใจ ทำไมเราถึงอิจฉา? 1.ระบุให้ได้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือความรู้สึกอะไร…

Article