Trending News

Subscribe Now

6 วิธีกำจัดอารมณ์เบื่อ เพื่อค้นพบความหมายที่หายไป

ช่วงนี้เพื่อนๆ คงจะอยู่บ้านกันจนเฉา ก็ใครจะไปคิดล่ะว่า ‘ความเบื่อ’ จะกลายเป็นความท้าทายของผู้คนทั่วโลกในช่วงโรคระบาดแบบนี้ CREATIVE TALK ค้นคว้าพบว่า เมื่อเราติดแหง็กอยู่แต่บ้าน ต้องตกอยู่ในจังหวะหนืดหนาดเนิบช้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้…

Article | Living

หนึ่งในวิธีการค้นพบความสุข

จากงานบรรยายของคุณ Bill Burnett ผู้เขียนหนังสือชื่อ Designing Your Life ที่ว่าด้วยขั้นตอนที่ทำให้เราค้นพบตัวเราเอง และมาเติมเต็มในส่วนที่เราขาด ในการบรรยายนั้นมีหัวข้อหนึ่งที่คุณ…

Morning Call | Podcast