Trending News

Subscribe Now

เชื่อว่าในปี 2022 นี้ มีหลายคนที่กำลังมองหางานใหม่ – 4 เรื่องแนะนำที่ต้องรู้ ก่อนคุณจะคิดเปลี่ยนงานใหม่

อาจมีหลายคนเช่นกันที่ยังกล้าๆ กลัวๆ แม้จะอยากออกจากงานที่ทำอยู่แล้วก็ตาม วันนี้ Creative Talk เลยมี 4 เรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานที่น่าสนใจมาแชร์

Article | Business | Living

‘The Great Resignation’ วันที่การลาออกกลายเป็นโรคติดต่อ

‘The Great Resignation’ หรือปรากฎการณ์ที่อธิบายถึงการลาออกของพนักงานหลังการระบาดครั้งใหญ่ด้วยจำนวนที่เรียกได้ว่าทุบสถิติ ทำให้หลายบริษัททั่วโลกต้องสืบหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโรคระบาด และประเมินสถานการณ์ใหม่เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถเอาไว้

Article | Business