Trending News

Subscribe Now

4 ข้อเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นผู้ถามที่ดีและเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจ

ผู้ถามที่ดีเป็นอย่างไร ผู้ฟังที่ดีเป็นแบบไหน หรือบทสนทนาที่ดีคือบทสนทนาอะไร ท่ามกลางโลกแห่งการสื่อสารแบบไร้รอยต่อ แต่เรากลับเข้าใจคู่สนทนาของเราน้อยลงไปเรื่อยๆ  I Will Podcast “จะทำทั้งที ต้องทำให้ได้”…

Article | Creative/Design | Uncategorized

3 เหตุผลว่า ทำไมการเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้จักหยุดฟัง

อยากเป็นผู้นำ ต้องทำอย่างไร? คำว่า “ผู้นำ” ไม่ได้หมายถึงเพียงตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ถึงแม้จะเป็นพนักงานหรือคนธรรมดาทั่วไป เพราะคำว่า “ผู้นำ” คือวุฒิภาวะที่อยู่ในตัวแตละคน เริ่มจากการฝึกฝนทักษะต่างที่ควรมี…

Article | Entrepreneur

แค่เงียบฟังยังไม่พอ คุณสมบัติ 5 ข้อ ที่ผู้ฟังที่ดีควรมี

คยสังเกตหรือไม่ว่าหลายครั้งที่เรากำลังฟังคนอื่น เราตั้งใจฟังจริง ๆ หรือเปล่า หรือเราแค่เงียบเพื่อรอให้อีกฝั่งพูดจบ เพื่อเราจะได้พูดต่อ การฟังถือจึงเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานร่วมกันเป็นทีม และการฟังที่ดีนอกจากจะทำให้ผู้ฟังได้รับไอเดียใหม่ ๆ แล้ว…

Article | Living