Trending News

Subscribe Now

การเลือกผู้นำด้วย 3 คำถาม

ในช่วงชีวิตของการทำงาน หากคุณอยู่ในตำแหน่งสูงที่จำเป็นต้องเลือกใครสักคนขึ้นมาเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าองค์กร หน่วยงาน หรือชุมชน บทความหนึ่งใน Howard Business Review พูดถึงการเลือกผู้นำ…

Article | Morning Call | Podcast

3 เหตุผลว่า ทำไมการเป็นผู้นำที่ดี ต้องรู้จักหยุดฟัง

อยากเป็นผู้นำ ต้องทำอย่างไร? คำว่า “ผู้นำ” ไม่ได้หมายถึงเพียงตำแหน่งหน้าที่เท่านั้น ทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ถึงแม้จะเป็นพนักงานหรือคนธรรมดาทั่วไป เพราะคำว่า “ผู้นำ” คือวุฒิภาวะที่อยู่ในตัวแตละคน เริ่มจากการฝึกฝนทักษะต่างที่ควรมี…

Article | Entrepreneur