Trending News

Subscribe Now

“ความรู้สึกผิดของคนที่เหลืออยู่” ฮาวทูเยียวยาจิตใจลูกน้อง ในวันที่บริษัทต้องเผชิญกับการ Layoff

เพียงไม่กี่สัปดาห์ของการแพร่ระบาด COVID-19 ตัวเลขของผู้ว่างงานในสหรัฐก็ทะยานขึ้นสูงกว่า 30 ล้านคน โดยเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ตัวเลขดังกล่าวหมายถึงกลุ่มคนว่างงานและกลุ่มคนที่ต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในหน้าที่การงานในระยะยาวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม เราก็ไม่ควรหลงลืมกลุ่มคนอีกกลุ่มที่ต้องเผชิญกับความลำบากในภาวะวิกฤตนี้เช่นเดียวกัน  ในขณะที่หลายคนอาจรู้สึกโชคดีที่ตัวเองยังคงมีงานให้ทำอยู่…

Article | Business

LAYOFF ทางรอด หรือ ทางเลือก

โควิด19 กับ เลย์ออฟ อะไรจะน่ากลัวกว่ากัน ในภาวะที่มนุษย์งานและเจ้าของกิจการต้องลุ้นกันทุกวันในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนทางธุรกิจทุกวันนี้ เมื่อไหร่ควรพิจารณาทางเลือกนี้ และถ้าต้องใช้ทางเลือกนี้ทั้งเจ้าของกิจการและพนักงานต้องรู้เรื่องอะไรบ้าง ลองฟังคำตอบได้ใน Peopleship Podcast…

Podcast