แพตตี้ แมคคอร์ด (Patty McCord) HR ของ Netflix พูดไว้ใน TED Talks…