เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ เก่งและโจ้ rgb72 คุยกับคุณเมฆ นิธิ สัจจทิพวรรณ Co-Founder and CEO MyCloudFulfillment…