การทำงานเราต้องเจอผู้คนมากมาย ซึ่งอาจจะมีความคิด ความเชื่อบางอย่างที่ต่าง แต่จะทำอย่างไรให้งานเดินได้โดยไม่กระทบกับความเห็นที่แตกต่าง