Trending News

Subscribe Now

รู้ก่อนจะรู้งี้! ทักษะที่จะช่วยให้คุณทำงานได้ดีกว่าเดิม และต่อยอดทางอาชีพได้ด้วย

ตั้งแต่การแพร่ระบาดของไวรัสเกิดขึ้นบนโลก ชีวิตของเราทุกคนต่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ทั้งชีวิตประจำวัน การปฏิสัมพันธ์ และการทำงานในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น

Article | Living

120 วัน ทำอะไรให้ตัวเองสนุกได้มากกว่าการรอคอยบ้าง?

ดังคำกล่าวที่เราได้ยินมาว่า “ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศให้ได้ภายใน 120 วัน นับจากวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป ส่วนเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ…

Article | Creative/Design

7 ทักษะของนักแก้ปัญหา ต้องเริ่มที่ใจ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในองค์กรก็ควรต้องมีทักษะผู้นำ แต่จะเป็นนักแก้ปัญหา ให้ถูกจุดทั้งเรื่องงานและเรื่องคนได้นั้น ต้องมีทั้งข้อมูลและสติพร้อมพลิกเกมธุรกิจ แล้วถ้าไม่รู้จะรับมือยังไงให้ไหว ขอแค่ไม่พาย่ำแย่ตามกันไปหมด เพราะก่อนจะช่วยใครรอด คุณจำเป็นต้อง #savemefirst เริ่มแก้ที่ใจตัวเองก่อน…

Article