Trending News

Subscribe Now

7 ทักษะของนักแก้ปัญหา ต้องเริ่มที่ใจ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในองค์กรก็ควรต้องมีทักษะผู้นำ แต่จะเป็นนักแก้ปัญหา ให้ถูกจุดทั้งเรื่องงานและเรื่องคนได้นั้น ต้องมีทั้งข้อมูลและสติพร้อมพลิกเกมธุรกิจ แล้วถ้าไม่รู้จะรับมือยังไงให้ไหว ขอแค่ไม่พาย่ำแย่ตามกันไปหมด เพราะก่อนจะช่วยใครรอด คุณจำเป็นต้อง #savemefirst เริ่มแก้ที่ใจตัวเองก่อน…

Article