เทรนด์หนึ่งที่กำลังมาถึงและทุกคนจำเป็นต้องรู้คือ เทรนด์ของคำว่า “MAR TECH” ซึ่งย่อมาจากคำว่า Music, Art & Recreation แล้วอะไรคือ…