คุณอิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ Co-Founder จาก Blognone และ Brand Inside เป็นผู้ที่อยู่ในวงการเทคโนโลยีมานานหลายสิบปี แน่นอนว่าเขาเป็นผู้ที่มองเห็นธุรกิจเทคโนโลยีในภาพรวมตั้งแต่อดีต…