การสร้างประสบการณ์ที่ดีกับผู้ใช้งานคือสิ่งที่นักออกแบบทุกคนจำเป็นต้องคิดไว้อยู่ในจิตใต้สำนึกตลอดเวลา แต่สิ่งที่ยากกว่าการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานคือการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานที่คุ้นเคยกับสิ่งเดิม ๆ มาก่อนแล้ว ให้รู้สึกดีขึ้นได้อย่างไร และนั่นคือความท้าทายของนักออกแบบในยุคคือ แอพพลิเคชั่นมือถือ เว็บไซต์ ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับผู้ใช้งานอีกต่อไป Session…