จริงหรือไม่ที่เขาบอกว่าหมดยุคของการใช้ Stock photo แล้ว? และการเปิดโอกาสให้ “ใครก็ได้” สามารถถ่ายรูปจาก “กล้องอะไรก็ได้” เพื่อส่งเข้าไปขายนั้นคือกลยุทธ์อะไร Session…